160. výročí narození sira Arthura Conana Doylea

Portrét Arthura Conana Doylea – kresba © Aleš Kolodrubec
Portrét Arthura Conana Doylea – kresba © Aleš Kolodrubec

22. května 1859 se ve skotském Edinburghu narodil slavný spisovatel – pro ortodoxní holmesology literární agent doktora Watsona – sir Arthur Conan Doyle. A letos si tedy připomínáme již stošedesáté výročí jeho narození v dnes již neexistujícím domě číslo 11 na Picardy Place. Hned 24. května byl syn Mary Josephine Doyleové, rozené Foleyové, a Charlese Altamonta (poznáváte toto jméno?) Doylea v edinburské římskokatolické katedrále St. Mary's Cathedrale pokřtěn jako Arthur Ignatius Conan Doyle.

Britská Královská mincovna toto výročí připomněla vydáním pamětní mince v nominální hodnotě padesáti pencí. A na ní není jméno oslavence, ale jeho nesmrtelného literárního hrdiny - nejslavnějšího detektiva všech dob Sherlocka Holmese. Včetně jeho ikonické siluety s typickou čepicí na hlavě, nepostradatelnou dýmkou a také řady názvů jeho případů. Paradox?

Ne až tak moc. Vždyť i socha vztyčená v roce 1991 nedaleko místa, kde stál Doyleův rodný dům, představuje Sherlocka Holmese! Arthur Conan Doyle se vlastní sochy dočkal až o deset let později. Došlo k tomu 14. dubna 2001 v Crowborough v Sussexu, kde Conan Doyle žil se svou druhou ženou Jean, rozenou Leckieovou, od roku 1907 až do své smrti v roce 1930. Jean také patřila jeho poslední slova pronesená šeptem ráno 7. července 1930 v rodinném kruhu: "Jsi báječná."

Socha sira Arthura Conana Doylea v Crowborough
Socha sira Arthura Conana Doylea v Crowborough

Soch Sherlocka Holmese existuje dnes po celém světě již několik. Připomíná ho i celá řada pamětních desek, a stejně tak i jeho mírně zastíněného tvůrce, na jehož výročí dnes vzpomínáme.

Jak stručně představit sira Arthura Conan Doylea? Charakteristik je nepřeberně mnoho. Byť původní profesí lékař, pro nás to byl hlavně velký spisovatel a plodný autor, tvůrce slavného Sherlocka Holmese. Zlomovým se stal rok 1891, kdy se v květnu či červnu (údaje se liší) definitivně rozhodl věnovat se pouze psaní a stát se na plný úvazek spisovatel. A jedním z nejlépe placených i podle dnešních měřítek. Jeho literární záběr pokud jde o témata, ale i žánry byl velmi široký a sahal od poezie, povídek, románů až k divadelním hrám. Byl to rozený vypravěč. Právem mu spolužáci v internátní škole ve Stonyhurstu přezdívali "teller of tales". Doyle však byl mnohem víc než jen vypravěč. V celém životě se společensky angažoval, pokoušel se vstoupit i do politiky, jeho rytířská povaha a smysl pro fair play ho nutily zasazovat se za práva slabších nebo neprávem odsouzených. Kvůli tomu si dokonce několikrát zahrál na Sherlocka Holmese a hledal důkazy nejen například v případech George Edaljiho a Oscara Slatera, aby prokázal jejich nevinu. Svou činností přispěl k založení odvolacího soudu. Jako lékař se účastnil Búrské válce. Za obhajobu britského stanoviska v ní a brožuru, ve které ho popsal a šířil po Evropě, byl v roce 1902 povýšen do rytířského stavu. Za 1. světové války se pak angažoval v domobraně. V posledním desetiletí života se věnoval propagaci spiritismu nejen v Británii, ale i na přednáškových turné po celém světě.

Duší byl také velký sportovec a tak trochu i dobrodruh. V Alpách se zasloužil o propagaci lyžování, doma v Británii byl jedním z propagátorů automobilového sportu. Slušně boxoval, amatérsky chytal za Portsmouth Association Football Club, hrál kriket - dokonce po boku svých přátel spisovatelů J. M. Barrieho, P. G. Wodehouse a A. A. Milneho. Byl i nadšený hráč golfu. "Nálepek" a zásluh, které bychom mohli s jeho jménem spojit, se najde mnoho.

Hrob sira Arthura Conana Doylea a jeho druhé manželky Lady Jean Conan Doyle v Minsteadu
Hrob sira Arthura Conana Doylea a jeho druhé manželky Lady Jean Conan Doyle v Minsteadu

Stručně, o to však výstižněji charakterizuje tohoto téměř renesančního velikána nápis na jeho náhrobku u kostela Všech svatých v Minsteadu v anglickém hrabství Hampshire, kam byly ostatky sira Arthura Conana Doylea a jeho druhé ženy Lady Conan Doyle v roce 1955 společně uloženy.

Jeho text zní:

Steel True

Blade Straight

Arthur Conan Doyle

Knight

Patriot, Physician & Man of Letters

22 May 1859-7 July 1930

And His Beloved His Wife

Jean Conan Doyle

Reunited 27 June 1940


Tedy česky první část

Ryzí jak zlato

Přímý jak čepel

Arthur Conan Doyle

Rytíř

Vlastenec, Lékař & Literát


Některé čtenáře podnítí prvotní zájem o literární postavu i k touze po hlubším poznání jeho tvůrce. To se stalo Brianu W. Pughovi, ale též řadě dalších, autora tohoto článku nevyjímaje.

Pugh dostal v roce 1958 úplné vydání povídek se Sherlockem Holmesem, následně si pořídil i vydání všech čtyř románů. Stal se členem řady holmesovských společností včetně té Londýnské. Postupně se jeho zájem přesunul i na autora Holmesových příběhů a později se stal kurátorem sbírky The Conan Doyle (Crowborough) Establishment, sídlící v místě, kde Doyle strávil třiadvacet šťastných let po boku milované manželky.

Brian Pugh je autorem vynikající chronologie Doyleova života. První vydání z roku 2001 obsahuje seznam 41 (sic!) kompletních nebo jen částečných (tedy zaměřených na určitá období nebo pole působnosti) biografií slavného spisovatele. První životopis vyšel ještě za Doyleova života. Sám totiž napsal vzpomínky, které pod příznačným názvem Memories and Adventures vyšly v roce 1924. Jeden z mnoha následujících životopisů napsal i syn Adrian Conan Doyle. Ten vyšel v roce 1945 pod názvem The True Conan Doyle a do seznamu se zařadilo i dílo známého detektivkáře ze zlaté éry detektivek a přítele Doyleových Američana Johna Dicksona Carra (1906-1977) The Life of Sir Arthur Conan Doyle. To vyšlo v roce 1949 a autor za něj dokonce získal v padesátých letech minulého století dvě Edgarovy ceny každoročně udílené společností Mystery Writers of America. Společně s Adrianem Conanem dokonce napsali dvanáct holmesovských pastiší souborně vydaných v roce 1954 pod názvem The Exploits of Sherlock Holmes.

Od vydání výše uvedeného seznamu vyšla další díla, která si zaslouží zařazení do něj. A pravděpodobně jsou v jeho aktualizovaném druhém (z roku 2014) nebo ve třetím vydaní (z roku 2018). Určitě tam nebude chybět fascinující Doyleův deník, který si psal a také doplňoval ilustracemi v průběhu dobrodružné plavby na velrybářské lodi Hope. Jeho faksimile vydala v roce 2012 pod názvem Dangerous Work: Diary of an Arctic Adventure Britská knihovna. Snad z důvodů ryze beletristického zpracování krátkého úseku spisovatelova života do seznamu nebyl zařazen román Julia Barnese Arthur & George, který se jako jediné z biografických zpracování byť jenom části Doyleova života dočkal českého vydání.

O životě a názorech tohoto slavného muže se můžete nejvíce dozvědět v některé z jeho nesčetných biografií. Bohužel zatím jenom v angličtině. Česky žádný z jeho kvalitních životopisů dosud nevyšel. Jak vidno, je však z čeho vybírat. Něco málo však případní zájemci naleznou i na internetu.

A další přírůstky do seznamů Doyleových životopisů můžeme bezpochyby očekávat. Stále se totiž objevují nové, přesnější údaje a jiné úhly pohledu na jeho život.

K seznámení s některými aspekty Doyleova života přispěl také Český rozhlas. V jeho archívu si můžete poslechnout pořady o některých méně známých životních dobrodružstvích z jeho bohatého života.

Je to třeba pořad vysílaný v pořadu Vltavský poledník a příznačně nazvaný "Doktor na moři", který byl věnovaný spisovatelově plavbě na velrybářské lodi Hope, kde oslavil jedenadvacáté narozeniny a podle tehdejších zákonů plnoletost.

Vyprávění o této cestě založené na Doyleově deníku si můžete poslechnout zde . 

A povídání o jiné životní kapitole naleznete v dalším Vltavském poledníku.

Škoda že jediná společnost zasvěcené slavnému spisovateli, The Arthur Conan Doyle Society, je již nějaký čas neaktivní, nejeví žádné známky činnosti, byť nebyla na rozdíl od Spolku ryšavců rozpuštěna. A tak kromě organizace působící v Crowborough jsou zde naštěstí ještě Sir Arthur Conan Doyle Centre v jeho rodiště skotském Edinburghu, knihovna a sbírka v kanadském Torontu a v anglickém Portsmouthu. Doyle si bezesporu naši pozornost zasluhuje. Kolik ze svých fascinujících dobrodružství, životních zkušeností a názorů vložil do Sherlocka Holmese, do dalších postav a literárních děl? Kdo by byl povolanější na tyto otázky hledat odpovědi než členové jemu věnovaných společností a badatelé.

Aleš Kolodrubec


Poděkování:

Mé upřímné poděkování za konzultace při psaní patří Rogerovi Johnsonovi a Haně a Davidovi Wilsonovým.

Použité zdroje:

Brian W. Pugh: A chronology of the life o Sir Arthur Conan Doyle - 22nd May 1859 to 7th July 1930; 1. vydání; MX Publishing, London 2009

Arthur Conan Doyle: Dangerous Work: Diary of an Arctic Adventure; The British Library, London 2012

Internetová encyklopedie Wikipedia a další

Internetový archív Českého rozhlasu