Literární soutěž o Cenu České společnosti Sherlocka Holmese

Do literární soutěže o Cenu České společnosti Sherlocka Holmese může každý autor přihlásit povídku o rozsahu maximálně 12 normostran (1 NS = 1 800 znaků, tedy symbolů a mezer), scénář o rozsahu maximálně 6 normostran nebo báseň v rozsahu maximálně 30 veršů. Výjimečně lze přihlásit díla ve dvou žánrech. (Žádáme autory, aby si rozsah před zasláním literárního díla pečlivě zkontrolovali.)

Musí jít o díla napsaná či publikovaná v roce 2019, výjimečně v roce 2020 do uzávěrky soutěže, jejichž tématem je Sherlock Holmes a původním jazykem čeština. Text musí být postoupen elektronicky v textovém editoru Word.

Literární díla, u kterých nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, budou ze soutěže vyřazena. Porotci hodnotí díla anonymně.

Příspěvky do soutěže zasílejte jako přílohu emailu nejpozději v den uzávěrky na adresu kontakt@sherlockholmes.cz a v průvodním emailu uveďte své plné jméno a příjmení, věk, dále zda jste již toto či jiné své literární dílo publikovali a kontaktní údaje (poštovní adresu a telefon).

Zasláním díla autor uděluje svolení k jeho publikování, respektive provádění v případě scénáře.

Uzávěrka soutěže je 31. března 2020.