„Bude československý Holmes-Klub?“

Věda a technika mládeži
(číslo 13 / 68 vyšlo 27. června 1968)