Česká společnost Sherlocka Holmese                       (est. AD 2000 čili Anno Holmesi 146)

24.02.2019

Po nezdařilých pokusech Rudolfa Čechury v roce 1968 a zkraje devadesátých let minulého století došlo nakonec s mediálním přispěním rozhlasové stanice Vltava v roce 2000 k založení České společnosti Sherlocka Holmese - a ta je zde dodnes.

Na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy měl tehdy Český rozhlas holmesovsky laděný stánek. V sobotu dne 13. května 2000 na veletrhu v rámci pořadu stanice Vltava ing. Aleš Kolodrubec oznámil zahájení kroků, které pak na podzim vyvrcholily oficiálním založením České společnosti Sherlocka Holmese a svoláním ustanovující schůze. Ta se uskutečnila 25. listopadu a na ní se Ing. Kolodrubec stal presidentem této ctihodné společnosti. Prvními vicepresidenty pak byli zvoleni Zora Wolfová (renomovaná překladatelky i holmesovských povídek) a emeritní podplukovník Miroslav Kučera. "Odporným poradcem" (od slova odporovat - protože v rámci diskuse radit a působit jako ochránce čistoty nauky znamená vyjadřovat jiný, odporující, názor; což je často pokládáno za odporné) se stal Rudolf Čechura, známý autor Maxipsa Fíka, ale i celé řady holmesovských kniha a povídek.

Svou činností Společnost navazuje na Velkou hru rozehrátou v Anglii Ronaldem Knoxem na počátku 20. století. V češtině pro ni zavedl Rudolf Čechura termín "holmesologie", který napovídá o její metodě. (Se stejným, byť trochu jinak vyslovovaným názvem "holmesologie" se setkáme také ve Francii.)

Ve své podstatě jde o společnost literární - na literární postavu zaměřenou. Ale i organizace společenskou - spolek lidí, kteří se rádi druží a o předmětu svého zájmu baví. Podstatné však je, že si rádi hrají - na to, že Sherlock Holmes i doktor Watson jsou postavy skutečné, živé.

Krátce po založení, hned v lednu 2001 se v restauraci U Bumbrlíčků uskutečnil 1. Přípitek Nesmrtelným® - tedy Sherlocku Holmesovi, doktoru Watsonovi a případně dalším postavám z holmesovského Kánonu -, akce slavnostní a dnes již tradiční a za účasti vybraného hosta konaná.

A protože Sherlock Holmes je vášnivý kuřák převážně s dýmkou spojovaný, kuřáci dýmky z řad členů Společnosti se pravidelně zúčastňují též různých dýmkařských soutěží.

Atribut česká v názvu poukazuje pouze na místo vzniku, neboť členstvo je mezinárodní.

Čestnými členy společnosti se pro své zásluhy o holmesologii v průběhu její existence stali například Adolf Born, Ilja Hurník (autor znělky společnosti), Otakar Brousek starší, Jan Zábrana (in memoriam), Petr Kopl...

-amk-

Česká společnost Sherlocka Holmese
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky