Česká společnost Sherlocka Holmese                       (est. AD 2000 čili Anno Holmesi 146)

24.02.2019

Po nezdařilých pokusech Rudolfa Čechury v roce 1968 a zkraje devadesátých let minulého století došlo nakonec s mediálním přispěním rozhlasové stanice Vltava v roce 2000 k založení České společnosti Sherlocka Holmese - a ta je zde dodnes.

Na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy měl tehdy Český rozhlas holmesovsky laděný stánek. V sobotu dne 13. května 2000 na veletrhu v rámci pořadu stanice Vltava ing. Aleš Kolodrubec oznámil zahájení kroků, které pak na podzim vyvrcholily oficiálním založením České společnosti Sherlocka Holmese a svoláním ustanovující schůze. Ta se uskutečnila 25. listopadu a na ní se Ing. Kolodrubec stal presidentem této ctihodné společnosti. Prvními vicepresidenty pak byli zvoleni Zora Wolfová (renomovaná překladatelky i holmesovských povídek) a emeritní podplukovník Miroslav Kučera. "Odporným poradcem" (od slova odporovat - protože v rámci diskuse radit a působit jako ochránce čistoty nauky znamená vyjadřovat jiný, odporující, názor; což je často pokládáno za odporné) se stal Rudolf Čechura, známý autor Maxipsa Fíka, ale i celé řady holmesovských kniha a povídek.

Svou činností Společnost navazuje na Velkou hru rozehrátou v Anglii Ronaldem Knoxem na počátku 20. století. V češtině pro ni zavedl Rudolf Čechura termín "holmesologie", který napovídá o její metodě. (Se stejným, byť trochu jinak vyslovovaným názvem "holmesologie" se setkáme také ve Francii.)

Ve své podstatě jde o společnost literární - na literární postavu zaměřenou. Ale i organizace společenskou - spolek lidí, kteří se rádi druží a o předmětu svého zájmu baví. Podstatné však je, že si rádi hrají - na to, že Sherlock Holmes i doktor Watson jsou postavy skutečné, živé.

Krátce po založení, hned v lednu 2001 se v restauraci U Bumbrlíčků uskutečnil 1. Přípitek Nesmrtelným® - tedy Sherlocku Holmesovi, doktoru Watsonovi a případně dalším postavám z holmesovského Kánonu -, akce slavnostní a dnes již tradiční a za účasti vybraného hosta konaná.

A protože Sherlock Holmes je vášnivý kuřák převážně s dýmkou spojovaný, kuřáci dýmky z řad členů Společnosti se pravidelně zúčastňují též různých dýmkařských soutěží.

Atribut česká v názvu poukazuje pouze na místo vzniku, neboť členstvo je mezinárodní.

Čestnými členy společnosti se pro své zásluhy o holmesologii v průběhu její existence stali například Adolf Born, Ilja Hurník (autor znělky společnosti), Otakar Brousek starší, Jan Zábrana (in memoriam), Petr Kopl...

-amk-

Česká společnost Sherlocka Holmese
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!